Realne ubezpieczenie
na wirtualny atak

Ubezpieczamy od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe
i ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników

#

Atak

Komputerowy

Uważa się nielegalne działania zwiazane z uzyskaniem nieautoryzowanego dostępu do danych elektronicznych przez nieuprawnione osoby, w tym rozproszony atak dystrybucyjny DDoS lub działanie złośliwego oprogramowania. Przez nieuprawnione osoby rozumie się osoby trzecie pozostajace poza stosunkiem ubezpieczenia oraz pracowników Ubezpieczonego, którzy złamali zabezpieczenia lub w inny sposób zdobyli dostęp do danych elektronicznych, do których nie posiadali dostępu nadanego przez Ubezpieczonego

code pick
coding
man picture

Oferta skierowana jest do polskich przedsiębiorstw, działających w branżach t.j.:

sklepów
internetowych
(e-commerce)
sektora edukacji
sektora ochrony
zdrowia
firm produkcyjnych i
handlowych
pośrednictw
finansowych
przedsiębiorstw
budowlanych
firm
transportowych
hoteli
kancelarii
prawnych
gastronomia
administracja
pośrednictwo
pracy

Zakres ubezpieczenia

Produkt oferuje 4 sekcje ubezpieczeń

Pokrywają one koszty związane z utratą lub uszkodzeniem
danych elektronicznych wskutek szkód cybernetycznych:

SEKCJA I
Zamknięty katalog
kosztów

Zamknięty katalog

 

 • przywrócenia danych
 • odtworzenia danych
 • zakup nowego oprogramowania
 • odblokowania dostępu do danych
 • usunięcia zagrożenia
Pokaż Ukryj
SEKCJA II
Otwarty katalog
kosztów

Otwarty katalog , m.in.:

 

 • porady prawnej
 • public relations
 • notyfikacji klientów (infolinia)
 • poszukiwanie sprawcy szkody
 • kary administracyjne
 • okup / wymuszenie
 • zakup nowego sprzętu elektronicznego
Pokaż Ukryj
SEKCJA III
Odpowiedzialność
cywilna

 

 • Odpowiedzialność za naruszenie prywatności i niezachowanie poufności.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sieci
 • Informatyka śledcza
 • Działalność multimedialna
 • Postępowania i kary administracyjne osób trzecich
Pokaż Ukryj
SEKCJA IV
Utrata
zysku

Obejmuje szkody poniesione w okresie odszkodowawczym
wskutek szkody w sekcji I polegające na:

 

 • utracie zysku
 • zwiększonych kosztach działalności
Pokaż Ukryj

Kontakt

Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły

Nasze Przedstawicielstwa Korporacyjne odpowiedzą na wszelkie pytania.

Pobierz formularz